Nieuwe regels omtrent aanmelden VCA examens

Nieuwe regels omtrent aanmelden VCA examens
Gepubliceerd op 5/12/2012

Nieuwe regels omtrent aanmelden VCA examens

De SSVV (beheerder en eigenaar van het VCA-stelsel) heeft besloten de examenaanmeldingen VCA terug te voeren op aanmelden op kandidaatsniveau. Aangegeven is dat deze regeling landelijk van kracht wordt op 1 december 2012. Op voorhand dienen de kandidaat gegevens dus te worden aangeleverd bij het exameninstituut.

Het exameninstituut dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het examen de definitieve lijst van de VCA kandidaten te ontvangen, tot 3 werkdagen kunt u alleen nog wijzigingen hierop doorgeven. Binnen de 3 werkdagen zijn veranderingen niet meer mogelijk. Voor het VCA examen is het dus niet meer mogelijk om de cursisten een dag van te voren aan te melden.

Voorbeeld: voor de cursus en examen van maandag 17 december kunt u zich uiterlijk maandag 10 december opgeven.

Samenvattend:

Uiterlijk 7 werkdagen van te voren dienen de soorten examens (Basis, VOL, Voorlees, Pools) en aantallen door de opleider aangevraagd te worden bij het exameninstituut.

Uiterlijk 5 werkdagen van te voren dient een kopie van het legitimatiebewijs opgestuurd te worden naar het exameninstituut.

Uiterlijk 3 werkdagen van te voren eventuele laatste wijzigingen (geen nieuwe personen, geen personen die niet komen, alleen een omwisseling is mogelijk).