ATEX

Voorkom onherstelbare schade aan mens en milieu door explosieveiligheid op orde te hebben. Zet met de ATEX basis cursus de eerste stap naar een persoonscertificaat! Zowel ATEX voor Operators als ATEX voor Awareness

Doel
Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat om: een explosieveiligheidsdocument te kunnen lezen en interpreteren; een zoneringstekening te kunnen interpreteren; eisen te stellen aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden in een gezoneerd gebied en ontstekingsbronnen te herkennen.

De deelnemer kent ook de strategieën om explosies te voorkomen, weet welke eisen moeten worden gesteld aan reparatie, onderhoud en de toe te passen apparatuur en kent de beschermingswijze en hun werking.

Voor wie?
De ATEX basis cursus is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in mogelijk explosiegevaarlijk gebied met gas en/of stofontploffingsgevaar. Dit kunnen zijn productiemedewerkers, medewerkers technische dienst, werkvoorbereiders, onderhoudsmedewerkers, werktuigbouwkundigen, Engineers, arbodeskundigen en inkopers.

Resultaat
De cursus wordt afgesloten met een examen. Na het voldoen van het examen ontvangt men een certificaat en veiligheidspas.

Ik wil meer weten over:

Nieuws over ATEX

Bekijk alle nieuwsberichten