Algemene informatie ATEX

Interesse?

Gas- en stofontploffingen richten alleen al in Nederland wekelijks veel schade aan. Bedrijven met explosiegevaarlijke omgevingen zijn verplicht, volgens de ARBO-wet, om de explosieveiligheid te waarborgen. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn: zagerijen, diervoederbedrijven, afvalverwerkingsbedrijven of meelfabrieken. Twijfelt u of een gebied (stof)explosiegevaarlijk is dan hanteren we de volgende vuistregel: Op het moment dat in het stof op de vloer voetstappen zichtbaar zijn, is er bij opwerveling van dat stof al sprake van een explosieve stofatmosfeer.

ATEX voor Operators

Doel
De deelnemer basiskennis overbrengen aangaande explosieveiligheid, bekend laten raken met de risico’s van explosiegevaarlijke zones en voldoende kennis laten opdoen van de specifieke regelgeving die daarmee samenhangt.

Doelgroep
Personen die dagelijks in aanraking komen met een explosiegevaarlijke omgeving èn voor de leidinggevenden de deze personen moeten aansturen.

Inhoud

 • Organisatie en werkvergunningen
 • Explosieve gasmengsels
 • Explosieve stofmengsels
 • Zone-indeling
 • Ontstekingsbron
 • Elektrisch materieel
 • Werkzaamheden
 • Meten van gas
 • Eenvoudige visuele inspectie
 • Praktijk van werkzaamheden

Resultaat
Aansluitend aan de lessen zal een examen worden afgenomen. Wanneer de deelnemer hiervoor slaagt, zal deze hiervoor het certificaat ATEX (profiel B) ontvangen. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Cursusgarantie
Ondanks onze hoge slagingspercentages kan het voorkomen dat een deelnemer niet slaagt. Indien een deelnemer 80% of meer van de cursus aanwezig is geweest mag hij, bij onvoldoende resultaat, kosteloos de cursus overdoen. Eventuele externe examenkosten worden wel weer in rekening gebracht.

Duur
De opleiding duurt 1 dag (8,5 uur). Het examen is inbegrepen in deze tijd.

ATEX voor Awareness

Doel
De deelnemer bekend laten raken met de risico’s van explosiegevaarlijke zones en bewust maken van de specifieke regelgeving die daarmee samenhangt.

Doelgroep
Personen die niet dagelijks in aanraking komen met een explosiegevaarlijke omgeving.

Inhoud

 • Het ontstaan van explosies
 • Gevaarlijke stoffen en explosieve atmosferen
 • Wetgeving
 • Indeling in gevarenzones
 • Explosiebescherming
 • Explosieveilig materieel
 • Veilig werken met en in explosieve atmosferen

Resultaat
Aansluitend aan de lessen zal een examen worden afgenomen. Wanneer de deelnemer hiervoor slaagt, zal deze hiervoor het certificaat ATEX Awareness (profiel A) ontvangen. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Cursusgarantie
Ondanks onze hoge slagingspercentages kan het voorkomen dat een deelnemer niet slaagt. Indien een deelnemer 80% of meer van de cursus aanwezig is geweest mag hij, bij onvoldoende resultaat, kosteloos de cursus overdoen. Eventuele externe examenkosten worden wel weer in rekening gebracht.

Duur
De opleiding duurt 1 dag (8,5 uur). Het examen is inbegrepen in deze tijd.