Algemene informatie Shovel

Interesse?

Shovels zijn multifunctionele werktuigen die in diverse branches worden gebruikt. Volgens de arbo-wetgeving vallen deze voertuigen onder gevaarlijke werktuigen en hierdoor eist de arbodienst dat werknemers gecertificeerd dienen te zijn indien zij werken met een shovel.

De opleiding bestaat uit een dag theorie en voor personen zonder ervaring een dagdeel praktijk.

Het doel is om medewerkers in diverse omgevingen op een bewuste en veilige manier te leren werken met een shovel, zodat zij op een nog rendabelere en veiligere manier inzetbaar worden.

De cursus is bedoeld voor alle personen die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden een shovel besturen.

Voor dit certificaat geldt een minimale leeftijd van 16 jaar.

Cursus is uitsluitend op aanvraag, op basis van een minimale groepsgrootte van 6 personen.