Algemene informatie T-rijbewijs (Tractorrijbewijs)

Interesse?

Het T-rijbewijs is verplicht voor motorrijtuigen met een beperkte snelheid die op de openbare weg rijden. Hieronder vallen onder andere landbouwtrekkers, shovels, grondverzetmachines, verreikers en heftrucks breder dan 1,30 meter of met een trekinrichting. Kortom, rijd u met een machine breder dan 1,30 meter op de openbare weg dan dient u het rijbewijs T te bezitten.

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding vereist.

Inhoud

  • Verkeersregels en verkeersteken;
  • Voertuigdocumenten;
  • Technische aspecten voertuig;
  • Onderhoud;
  • Veiligheid en bediening;
  • Aan- en afkoppelen aanhangwagen;
  • Verkeersdeelneming;
  • Manoeuvreren.

Theorie
Ter voorbereiding op het theorie-examen kunt u kiezen voor een online examentraining. Hiermee kunt u op de momenten dat het u uitkomt online oefenen voor het theorie-examen. Wilt u meer weten over de online examentraining? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!

Praktijk
De praktijk wordt uitgevoerd in een lesvoertuig van DON Opleidingen. Gedurende de praktijklessen wordt geoefend op het veilig rijden met een groot voertuig, het zelfstandig rijden van routes, achteruit manoeuvreren met een aanhangwagen en andere bijzondere manoeuvres. Ook de technische staat van het voertuig en dagelijkse controles worden uitgebreid geoefend. Bij de praktijk zijn verschillende leertempo’s en lessen mogelijk. Vooraf doen wij graag een intake, de instructeur geeft u dan advies met welk pakket u de grootste kans van slagen geeft.

Resultaat
Aansluitend aan de opleiding volgt het examen waarbij het geleerde in de praktijk wordt gebracht. De examens worden afgenomen door het CCV. DON Opleidingen Naaldwijk is een erkende CCV oproeplocatie. U kunt het praktijkexamen op de voor u bekende locatie doen. Bij voldoende resultaat kunt u uw rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis of stadsdeelkantoor.

Duur
Er zijn diverse leertempo’s en planningmogelijkheden. Onze adviseur kijkt graag samen met u wat het beste bij u past. Van een spoedopleiding in twee weken tot een module per maand. Aan de hand van een intake krijgt u een geheel vrijblijvend advies van onze instructeur.

Gezondheidsverklaring
Het is voor ons niet langer mogelijk om een Gezondheidsverklaring in te dienen voor onze kandidaten. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn of haar gezondheidsgegevens. Door zelf de Gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een kandidaat bewuster na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk.

Iedereen kan snel en gemakkelijk zelf een Gezondheidsverklaring digitaal invullen en indienen via Mijn CBR.
Indien de vragenlijst is ingevuld en één of meer vragen met een ‘JA’ is/zijn beantwoord, zal het CBR een nader onderzoek instellen. Dit onderzoek neemt minimaal zes weken in beslag. Pas nadat het onderzoek positief is afgerond kan een aanvraag voor een praktijkexamen worden ingediend. Vanaf dat moment start de reguliere aanvraagtijd voor dit praktijkexamen. In verband met het wettelijk geregelde “medisch geheim” heeft DON Opleidingen geen inzicht in of recht tot navragen naar de gang van zaken bij het CBR met betrekking tot het lopende onderzoek. Neem bij vragen of onduidelijkheden s.v.p. contact op met DON Opleidingen.