Positief sentiment transportsector zet door

De transport en logistiek sector zit weer in de lift. Dat blijkt uit het conjunctuuronderzoek van TLN (Transport en Logistiek Nederland) over het vierde kwartaal van 2014.
De toenemende bedrijvigheid, een kleine groei van het personeelsbestand en lichte omzetgroei in het afgelopen jaar duiden op positieve ontwikkelingen binnen de transportsector.

Prijzen onder de maat
Naast deze ontwikkelingen vormen de prijzen, wat de ondernemers betreft, nog altijd een sterk minpunt. Met name prijzen voor transportactiviteiten zijn nog altijd ‘onder de maat’, aldus de leden van TLN.

Minder faillissementen
Dat de economische situatie van de transportsector verbetert, blijkt ook uit de nieuwste cijfers van Graydon. Het aantal faillissementen van transportbedrijven is met 12 procent het afgelopen jaar flink afgenomen. In 2013 ging het om 201 failliete transportbedrijven en in 2014 om 176. Het aantal startende transportbedrijven nam toe met 4 procent tot 1.271.

Voorzichtig
Wat de vooruitzichten voor transport en logistiek betreft, zijn ondernemers zeer terughoudend. ‘Eerst zien, dan geloven’, zo redeneren ondernemers in de transportsector.
Het merendeel van de ondernemers gaat er van uit dat de bedrijvigheid dit jaar licht zal dalen ten opzichte van 2014.

Tank- en silovervoer rekent op verbetering
Ondernemers bij expeditie- en verhuisbedrijven zijn het meest positief gestemd over het economische klimaat. Daarbij verwacht het merendeel van deze ondernemers voor de komende periode een verdere verbetering. Ook een groot aantal ondernemers in het binnenlandse stukgoederenvervoer en in het tank-/silovervoer rekent op een verdere verbetering van het economische klimaat.

Personeelbestand uitbreiden
Ondanks de toenemende bedrijvigheid zijn bedrijven voorzichtig met plannen voor uitbreiding. Bijna driekwart van de bedrijven wil het personeelsbestand dit jaar gelijk houden, een vijfde wil uitbreiden. TLN waarschuwt dat met de vergrijzing bedrijven die geen duidelijke groeiplannen hebben toch op zoek moeten gaan naar nieuw personeel.

Dit persbericht is gebaseerd op de conjunctuurenquête van TLN. Klik hier om het conjunctuurbericht te openen.

Bron: TLN