Ministerie schaft 12-uurs uitzondering af

Op basis van nieuwe inzichten van het ministerie is de uitzondering van de 12-uurs regel deels afschaft. Vanaf 1 juni 2015 moet iedereen die lading vervoert waarmee de beroepschauffeur commercieel bezig is de code 95 op het rijbewijs hebben staan.

Minder dan 12 rij-uren per week (uitzondering F)
Chauffeurs zijn verplicht om in een periode van vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. Voor deze verplichting geldt ook een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden. Het ministerie heeft nu laten weten dat dit niet klopt: deze uitzondering bestaat niet. Dat betekent dat ook chauffeurs die incidenteel rijden, de verplichte nascholing moeten volgen.

Gevolgen
Chauffeurs die het rijbewijs hebben gehaald vóór 10 september 2009 moeten vóór 10 september 2016 de 35 uur nascholing hebben gevolgd. Daarnaast moet het bewijs van het afronden van de nascholing, de code 95, op het rijbewijs staan. Chauffeurs die het rijbewijs ná 10 september 2009 hebben gehaald, moeten de code 95 op het rijbewijs hebben staan.

Nieuwe uitzondering
Volgens het ministerie vallen chauffeurs die incidenteel worden ingezet om een leeg voertuig vanaf een bepaalde locatie terug te rijden naar de vestiging van het bedrijf, niet onder de nascholingsverplichting. Zo kan het voorkomen dat een planner een chauffeur die op de terugweg is en het maximumaantal rij-uren bijna heeft bereikt vlak voor het weekend, ophaalt bij de grens.

Vervoeren van materiaal (uitzondering G)
Een andere uitzondering van de nascholingsverplichting gaat over het vervoeren van materiaal dat de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, zoals een graafmachine. Deze uitzondering sluit af met de zin ‘mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.’

Het verschil tussen uitzondering F en uitzondering G is dat een chauffeur die goederen vervoert die hij nodig heeft voor zijn werk, is uitgezonderd als hij minder dan 12 uur per week rijdt. Dit valt onder uitzondering F. Echter, een chauffeur die goederen uitsluitend aflevert kan niet van een uitzondering gebruikmaken.