Beëindiging vergoedingsregeling Scholingsfonds per 31 december 2015

Bouwplaats medewerkers die vallen onder de cao voor de Bouwnijverheid kunnen tot 1 januari 2016 opleidingen en cursussen volgen via de vergoedingsregeling Scholingsfonds. Onlangs is door partijen bij de cao voor de Bouwnijverheid besloten dat de vergoedingsregeling per 1 januari 2016 stopt. De werkgever en/of de werknemer zal de cursus- en loonkosten voortaan zelf moeten betalen.

Vergoedingsregeling
Werkgevers die de cao voor de Bouwnijverheid toepassen en die hun bouwplaats medewerkers cursussen laten volgen, komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het Scholingsfonds voor verlet-, reis- en cursuskosten die verband houden met het volgen van een cursus.

Deze werkgevers kunnen tot het einde van dit jaar van de subsidievergoedingsregeling genieten voor onze volgende cursussen:

Maak nu nog gebruik van de subsidieregeling! Kijk op Scholingsfonds.nl (update: deze website staat niet langer meer online) om te zien welke vergoeding u kunt ontvangen. In de meeste gevallen zijn de opleidingen kosteloos te volgen.