Vergoeding T-Rijbewijs

Als je aan de slag wilt met de loonwerkopleiding Groen, Grond, Infra is het behalen van het T-rijbewijs een goede en noodzakelijke investering voor de toekomst. De sociale partners in de cumelasector komen de leerlingen daarom vanaf volgend schooljaar tegemoet met een vergoeding van € 700,- per leerling voor het behalen van het T-rijbewijs.

De kosten voor het T-rijbewijs kunnen voor leerlingen een drempel zijn om voor een Groen, Grond, Infra opleiding te kiezen. Omdat de sector behoefte heeft aan goede en vakbekwame medewerkers, moet deze drempel zo laag mogelijk worden gehouden. Daarom stellen sociale partners via het Colland Arbeidsmarktfonds met ingang van komend schooljaar (2016-2017) een vergoeding van € 700,- per leerling beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Tijdens het eerste schooljaar van de opleiding, kan de leerling zelf de vergoeding aanvragen.