Chauffeurs en logistiek medewerkers gaan 10 procent meer verdienen

Chauffeurs en logistiek medewerkers gaan 10 procent meer verdienen

Chauffeurs en logistieke medewerkers die onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen, gaan in de komende drie jaar minimaal 10 procent meer verdienen. Dat is de uitkomst van de cao onderhandelingen van vorige week.

Hogere lonen
Per 1 juli 2017, 1 januari 2018 en 1 januari 2019 gaan de lonen met 2 procent omhoog. Dit geldt voor zo’n 140.000 mensen die werkzaam zijn binnen de sector transport en logistiek. Rob Hageman, woordvoerder TLN erkent dat de stijging ‘fors’ is, “maar we kunnen het allemaal uitleggen aan de leden. We zijn binnen ons mandaat gebleven”- meldt Hageman aan de Logistiek.nl.

TLN-cao van kracht voor iedereen
Met het eindbod heeft TLN ook een einde gemaakt aan de KNV-cao, deze wordt samengevoegd met de TLN-cao. Egon Groen, onderhandelaar namens FNV, is tevreden maar blijft kritisch: “Ondanks de verbeteringen, zullen er ook werknemers door het eindbod benadeeld worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om werknemers die veel overuren maken of toeslagen krijgen. Ook de werknemers die voorheen onder de KNV-cao vielen, zullen met enkele verslechteringen te maken krijgen. Wij gaan het eindbod daarom de komende weken aan onze leden voorleggen.”