Loonsverhoging en betere regelingen voor transportwerknemers

Goed nieuws voor werknemers in de sector transport en logistiek. Transportwerknemers gaan de komende drie jaar 10 procent meer verdienen. In totaal krijgen 130.000 werknemers een loonsverhoging. Dit is het resultaat van een onderhandelingsoverleg van afgelopen zaterdag, meldt FNV. De voorgestelde verslechteringen gaan niet door.

Geen akkoord zonder actiedreiging

Volgens Egon Groen, bestuurder van FNV Transport en Logistiek, zouden werkgevers niet akkoord zijn gegaan zonder actiedreiging. Groen benadrukt dat het onderhandelingsresultaat zorgt voor verbeteringen in plaats van verslechteringen. Naast een loonsverhoging kunnen transportwerknemers rekenen op een betere regeling voor nachtarbeid, meer zeggenschap over hun werktijden en zeggenschap over opname van vakantiedagen.

Goede voorwaarden

Er komt geen afbouw van meerdere sociale regelingen uit de KNV-cao. Dit is een regeling die de combinatie van arbeid en zorgtaken makkelijker maakt. Daarnaast ontvangen transportwerknemers geen lagere vergoeding voor overwerk en nachttoeslagen. De cao wordt pas van kracht na instemming van de vakbondsleden.