Leeftijdsgrens rijbewijs buschauffeur is verlaagd naar 18 jaar

Leeftijdsgrens rijbewijs buschauffeur is verlaagd naar 18 jaar

Vanwege het dreigend tekort aan buschauffeurs heeft het kabinet besloten om de leeftijdsgrens voor het behalen van een rijbewijs voor de bus te verlagen. Nu moet je, afhankelijk van de situatie, tussen de 21 en de 24 jaar oud zijn om een busrijbewijs te behalen.

De komende jaren gaan veel buschauffeurs met pensioen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal bezitters van een busrijbewijs de afgelopen drie jaar met 14,5 procent afnam. Hieruit blijkt dat we in de komende jaren te maken krijgen met een dreigend tekort aan buschauffeurs.

Een succesvol experiment
De leeftijdsverlaging zorgt er volgens het kabinet voor dat de vervolgopleiding van jongeren die buschauffeur willen worden beter aansluit op de middelbare school. In de afgelopen zes jaar is er al geëxperimenteerd met een lagere leeftijd. Het kabinet spreekt van een succesvol experiment. De Raad van State gaat het kabinetsvoorstel nu bekijken. Volgens het NOS verwacht het kabinet dat de verlaging van de leeftijd in het najaar in kan gaan.

Wil jij meer weten over het behalen van een busrijbewijs? Bekijk hier alle informatie.