Samenwerking Gemeente Zoetermeer en DON Opleidingen

Samenwerking Gemeente Zoetermeer en DON Opleidingen

Op woensdag 10 mei jl. is een samenwerking beklonken tussen bovengenoemde partijen, door de ondertekening van een meerjarige overeenkomst.

DON opleidingen gaat vanaf dit jaar voor de chauffeurs van de Afvalinzameling van de Gemeente Zoetermeer, de opleidingen voor de Code 95 verzorgen.

Deze zal DON in samenspraak met de Gemeente zoveel mogelijk aan laten sluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van de chauffeurs, dat ervoor zal zorgen dat het een leerzaam en nuttig traject wordt en er tegelijkertijd aan de verplichte nascholing van chauffeurs wordt voldaan, een mooie win-win situatie dus!