Van drukkastjes naar tablet-systeem

Waar er bij theorie examens van het CBR tot voor kort nog met drukkastjes werd gewerkt, is er nu plaatsgemaakt voor tablets en de zogeheten “tablet theorie”.

Zo zijn er bij DON Opleidingen 56 tablets aangeschaft om alle theorie cursisten optimaal voor te bereiden op de nieuwe tablet theorie. Op deze manier weten de cursisten precies wat er tijdens het CBR theorie examen van hen verwacht wordt. Het systeem lijkt op het theorie-afnamesysteem waarmee het CBR werkt en de proefexamens die de cursisten maken zijn nooit hetzelfde.

Inmiddels zijn, begin deze week, de eerste twee cursussen van start gegaan. Voor zowel de scooter- als de auto theorie was het theorielokaal goed gevuld met totaal 33 cursisten.

Wil jij jezelf ook optimaal voorbereiden op het theorie examen? Schrijf je dan nu in voor de scooter- of auto theoriecursus.