Uitbreiding subsidie T-rijbewijs

Jongeren die tijdens hun stageperiode een landbouwtrekker moeten besturen dienen in het bezit te zijn van een T-rijbewijs. Voor het behalen van een T-rijbewijs kunnen leerlingen uit het praktijkonderwijs (BOL-leerlingen) subsidie ontvangen. Voor alle andere leerlingen waren tot nu toe geen subsidiemogelijkheden.

Sinds 1 juli 2015 is voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Voor heel veel jongeren die een agrarische opleiding volgen is het T-rijbewijs noodzakelijk. Tot nu toe was de subsidie voor het behalen van een T-rijbewijs alleen beschikbaar voor BOL-leerlingen. Nu komen leerlingen uit de sectoren dierhouderij, paddenstoelen en teelten ook in aanmerking voor subsidie voor het behalen van het T-rijbewijs.

De subsidie komt van Colland Arbeidsmarkt, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen, en heeft betrekking op de kosten voor theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld . De subsidie gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2017. Via het Colland Administratie systeem kunnen leerlingen een aanvraag indienen voor het aanvragen van subsidie.

Wil jij meer weten over het behalen van een T-rijbewijs? Bel dan naar 0174 - 62 30 30 of neem direct contact op met de opleidingsadviseur.