Afronden project "2000 chauffeurs gezocht"

Sinds begin 2016 kunt u via het project ‘2.000 chauffeurs gezocht’ nieuwe chauffeurs opleiden met extra hoge subsidies op rijopleidingen. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek voert dit succesvolle zij-instroomproject uit. Inmiddels is duidelijk geworden dat voor de uitvoering van het project vanuit het Sectorplan minder subsidie nodig is dan begroot. Omdat de sector nog steeds veel behoefte heeft aan chauffeurs is in overleg met het Ministerie van SZW door SOOB besloten:

  • het aantal deelnemers te verhogen van 2.000 naar 2.500 kandidaten,
  • de einddatum van het project te verschuiven naar 31 maart 2018.

Belangrijke data voor de afronding van het zij-instroomproject:

  • Vanaf 1 oktober 2017 kunt u uitsluitend nog aanvragen indienen voor nieuwe kandidaten die al in het bezit zijn van rijbewijs C. Deze kandidaten kunnen via dit project rijbewijs E bij C behalen.
  • Vanaf 17 november 2017 kunt u geen subsidie meer aanvragen voor nieuwe kandidaten.
  • Voor kandidaten waarvoor u vóór 1 oktober 2017 een aanvraag heeft ingediend, kunt u nog vervolgaanvragen indienen.
  • Voor alle aanvragen geldt dat opleidingen en bewijslast uiterlijk 31 maart 2018 afgerond en respectievelijk aangeleverd moeten zijn.
  • Vanaf 1 februari 2018 vervalt de standaard termijn van 4 weken waarin u een onvolledige of onjuiste declaratie kunt herstellen.
  • U toont met een loonstrook aan dat de kandidaat uiterlijk 31 maart 2018 in dienst is getreden. Uit de loonstrook blijkt ook dat er SOOB-premie is afgedragen. Het Sectorinstituut benadert u tijdig over het aanleveren van loonstroken.

Wees er op tijd bij!
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor:

  • het tijdig starten en afronden van de opleidingen
  • het tijdig aanleveren van de juiste en volledige bewijslast. U kunt hiervoor de medewerking van uw verkeersschool vragen. Als werkgever blijft u eindverantwoordelijk voor de informatie die uw verkeersschool verstrekt.

Bron: https://www.stlwerkt.nl/