Leeftijdsverlaging buschauffeur

Van 1 januari 2011 tot 1 januari 2017 heeft het experiment leeftijdsverlaging D plaatsgevonden. Zo heeft de uitkomst van dit experiment voldoende basis gegeven om de verlaging van de minimumleeftijd van buschauffeurs naar 18 of 20 jaar, afhankelijk van het traject en het soort dienst, definitief wettelijk te regelen. Dit geldt niet alleen voor de rijbewijscategorie D, maar ook voor E bij D. Met ingang van 4 september 2017 is het Reglement Rijbewijzen Artikel 5 hierop gewijzigd.

De leeftijdsverlaging geldt alleen voor rijbewijs D/DE met code 95 en onder bepaalde voorwaarden.
In bovenstaand schema ziet u aan welke voorwaarden de kandidaat moet voldoen en wat de kandidaat dan wel en niet mag totdat hij/zij de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt. De kandidaat wordt geacht om op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Het CBR controleert alleen de minimumleeftijd van 18 jaar.

De Praktische toets en de Toets besloten terrein in het kader van Vakbekwaamheid mogen worden afgelegd door kandidaten die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt. Het gedeelte van het praktijkexamen dat op de openbare weg kan worden afgelegd door kandidaten die de leeftijd hebben bereikt zoals in bovenstaand overzicht is vermeld.

Bron: www.cbr.nl