Pilot digitaal aanvragen rijbewijs

Het kabinet stemt in met het voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om een experiment met het elektronisch aanvragen van rijbewijzen mogelijk te maken.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Bedrijven en burgers zouden zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een rijbewijs, digitaal moeten kunnen afhandelen. Om aan deze wens uitvoering te geven, start een experiment om de aanvraag van een rijbewijs per computer te kunnen doen.

Aanvraag rijbewijs per computer
Tot op heden moet de aanvrager van een rijbewijs zich zowel bij de indiening van de aanvraag als bij de uitreiking van het rijbewijs bij de gemeentebalie identificeren met een op zijn naam gesteld identiteitsbewijs. Nu zal de aanvraag via de computer plaatsvinden.

Ophalen binnen een werkdag
Tijdens de pilot kunnen burgers een foto laten maken bij een fotograaf, waarbij de burger digitaal een handtekening plaatst. De fotograaf stuurt de foto met handtekening vervolgens naar de RDW. Wanneer de burger aan de voorwaarden voldoet, krijgt deze een e-mail met het verzoek digitaal een rijbewijs aan te vragen via www.rdw.nl. De eerstvolgende werkdag is deze op te halen bij de gemeente op een locatie naar keuze.

Beperkt aantal gemeenten
In eerste instantie zal de proef starten in een beperkt aantal, door de minister aangewezen gemeenten. De mogelijkheid een elektronische aanvraag in te dienen wordt beperkt tot de relatief eenvoudige gevallen, waaronder de vernieuwing van het rijbewijs.

De RDW geeft de elektronisch aangevraagde rijbewijzen af. Elektronische aanvraag is mogelijk nadat een door een erkende fotograaf ingezonden digitale foto van de aanvrager door de RDW is goedgekeurd.

Mogelijk landelijke invoering
Als het experiment positief verloopt, kan het kabinet besluiten of het elektronisch aanvragen van rijbewijzen landelijk ingevoerd wordt, en ook of de digitale aanvraag voor andere rijbewijsaanvragen toegestaan wordt, zoals bijvoorbeeld voor eerste aanvragen of voor aanvragen na verlies of diefstal van het oude rijbewijs.

Het experimenteerbesluit wordt nu voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer en gaat daarna naar de Raad van State voor advies. Als deze geen grote bezwaren hebben, kan het besluit worden bekrachtigd.

Bron: rijksoverheid.nl