Gezondheidsverklaring zelf invullen

Vanaf 1 november 2017 is het voor ons niet langer mogelijk om een Eigen Verklaring in te dienen voor onze kandidaten. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn of haar gezondheidsgegevens. Door zelf de Gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een kandidaat bewuster na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Ook verandert per 1 november 2017 de naam “Eigen Verklaring” in “Gezondheidsverklaring”. Beide namen verwijzen naar hetzelfde document. De naamswijziging van Eigen Verklaring naar Gezondheidsverklaring is gekomen door feedback van de klanten. Zij geven aan dat deze naam beter aangeeft waar het formulier voor bedoeld is: een verklaring over je gezondheid.

Iedereen kan snel en gemakkelijk zelf een Gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR en de verklaring digitaal invullen.

Belangrijke extra aandachtspunten

  • DigiD: voor het indienen van een Gezondheidsverklaring is een DigiD nodig. Als straks de vernieuwde vragenlijst wordt ingevoerd, is dit een DigiD met extra beveiliging in de vorm van een sms-code. De kandidaat kan ook de DigiD-app downloaden, het beveiligingsniveau daarvan is gelijk aan DigiD met sms. Als u nog geen DidiD heeft, dan is het zaak om deze snel aan te vragen (doorlooptijd ongeveer 5 werkdagen).
  • U mag NOOIT uw DigiD aan derden geven om de verklaring te laten invullen. Een DigiD is strikt persoonlijk en mag u alleen zelf gebruiken!

Vernieuwing vragenlijst
Binnenkort wordt ook de vragenlijst van de Gezondheidsverklaring vernieuwd. Het CBR streeft ernaar om mensen niet onnodig te verwijzen naar een arts of specialist. Ook zijn de vragen soms herschreven, vereenvoudigd of opgesplitst. Bovendien is de volgorde van de vragen gewijzigd (van eenvoudig en veelvoorkomend, naar ingewikkelder en zeldzamer). Beide vragenlijsten komen nog enige tijd naast elkaar voor.

Hier leest u welke vragen er op de Eigen Verklaring staan en de toelichting hierop.

Bron: www.cbr.nl