Calamiteitendag Recreatiecentrum Oostervant

In het hart van Rotterdam heeft er, in samenwerking met Arivo, een calamiteitenoefening plaatsgevonden. Recreactiecentrum Oostervant is een multifunctionele accommodatie met o.a. een sportschool, dansschool, zwembad en bowlingbaan. Om goed voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten zijn er verschillende scenario’s geoefend. Wanneer en wat er gebeurd was voor de BHV’ers niet bekend en hoe zullen zij handelen en reageren in deze situatie?

Het was voor de meeste een normale werkdag en iedereen ging naar zijn of haar werkplek. Vervolgens klonk het alarm en startte rond 09:45 uur de eerste calamiteitenoefening.

Calamiteitenoefening 1
In de keuken van het restaurant ontstond een kleine brand, waarbij de kok (lotus) ernstige tweede en derde graad brandwonden opliep en hierbij onwel werd. De BHV’ers waren snel ter plaatsen om het “slachtoffer” te behandelen en naar buiten te begeleiden waar het veilig was.

Alsof dit nog niet genoeg was, vond er in de sporthal een ongeval plaats. Een sporter (lotus) komt ten val, breekt de heup en heeft een flinke wond aan de hand. Het doel van deze oefening was het op juiste wijze benaderen van beide situaties en de juiste melding maken naar de 112 alarmcentrale. Daarnaast was het belangrijk om op juiste wijze de kleine brand te benaderen en de slachtoffers en omstanders juist te verzorgen. Tijdens deze oefening was het overigens essentieel om het pand deels te ontruimen.

Calamiteitenoefening 2
De tweede calamiteitenoefening was een algehele ontruiming n.a.v. een bommelding. Het pand moest binnen 7 minuten ontruimd worden en de lotus was ditmaal een psychiatrische patiënt met een mes die niet naar buiten wilde en steekgevaarlijk was. Ondertussen vond er in het zwembad een ongeval plaats en was er een niet mobiel slachtoffer die door een open breuk en een verlamd been naar buiten geloodst moest worden.

“Het was een nuttige dag en zo wordt iedereen weer even op scherp gezet. Vandaag verschillende leermomenten gehad en alles in de praktijk toegepast. Laten we niet hopen dat het nodig is, maar alle neuzen staan weer dezelfde kant op. Ik ben trots op het team!”, aldus Brian, manager Recreatiecentrum Oostervant.