Piet Vijverberg voorbereid het jaar in door jaarlijkse ontruimingsoefening

Op 13 december heeft er bij Piet Vijverberg een ontruimingsoefening plaatsgevonden in samenwerking met DON Opleidingen. DON Opleidingen heeft de organisatie op locatie geholpen bij het organiseren van veiligheid in geval van nood. Het ontruimingsplan zorgt ervoor dat alle mensen veilig uit een gebouw komen.

Om mensen veilig te stellen in geval van een calamiteit is het wettelijk verplicht minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening te houden. Hierdoor weet een organisatie precies hoe ze moeten handelen bij een calamiteit. DON Opleidingen zorgt ervoor dat aan elk detail wordt gedacht. Zo stelt de docent van DON Opleidingen tijdens de oefening o.a. vast of hulpverleners op de juist wijze zijn gealarmeerd en of op de juiste wijze is omgegaan met de aanwezige communicatiemiddelen. Nadat de docent de oefening heeft beoordeeld, wordt gekeken naar een aangepaste of nieuwe aanpak.

Ook een veilig ontruimingsplan voor uw organisatie? Klik hier voor meer informatie.