Chauffeurs Bas van den Ende Recycling behalen cursus “Veilig werken met de shovel”

Vier medewerkers van Bas van den Ende Recycling volgden op dinsdag 24 juli de cursus 'Veilig werken met de shovel'. De cursus werd gegeven op locatie en verzorgd door DON Opleidingen. Tijdens deze cursus hebben de chauffeurs laten zien dat zij de vaardigheden bezitten om veilig en vakbekwaam te kunnen werken met een shovel. Veiligheid staat in deze cursus te allen tijde centraal. Alle vier de chauffeurs hebben de cursus voldoende afgerond en behalen daarmee het DON-certificaat. Deze is vijf jaar geldig. Daarnaast ontvangen zij ook de DON-veiligheidspas.

Gedurende de cursus lag de focus op een zorgvuldige voorbereiding van de werkzaamheden met de shovel en op de mogelijke risico’s tijdens het werken met de shovel. De cursus bevat een theorie- en praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte kwam kennis aan bod over het voertuig, maar ook is er aandacht besteedt aan de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Vervolgens is deze kennis getoetst met een theorie-examen. Daarna hebben de chauffeurs in de praktijk geoefend met de bediening van de shovel en het verplaatsen van de daarbij behorende materialen. Tot slot zijn deze vaardigheden in de praktijk getoetst en hebben de chauffeurs de cursus alle vier voldoende afgerond.