Veel vraag naar de ADR opleiding

Afgelopen week ontving DON Opleidingen voor de ADR opleiding nog eens 20 chauffeurs van 13 verschillende bedrijven. Geheel 2018 ontving de organisatie een groot aantal chauffeurs voor de ADR opleiding. Middels de ADR opleiding raken chauffeurs bevoegd om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Tijdens de cursus op 29 oktober, 30 oktober, 31 oktober en 1 november kregen chauffeurs meer informatie over het vervoeren van gevaarlijke stoffen. De opleiding kon tevens meetellen voor Code 95 uren.

Bij DON Opleidingen worden alle varianten van de ADR opleiding aangeboden, onder andere basis, tank en klasse 1&7. Tijdens het basisgedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:
• eigenschappen en gevarenklassen;
• van gevaarlijke stoffen;
• wetgeving voor het vervoer;
• het voertuig;
• veiligheidsmaatregelen en vervoersdocumenten.
In het tankgedeelte leggen docenten uit hoe een chauffeur veilig de weg op kan met een tankauto of container. Het onderdeel Klasse 1&7 gaat dieper in op stoffen uit klasse één (explosief) en zeven (radioactief). De drie opleidingen eindigen met een examen waarna ze bij een voldoende een certificaat krijgen voor 5 jaar.

Wanneer een kandidaat naast de ADR opleiding ook andere opleidingen moet behalen om te voldoen aan zijn Code 95 uren, is het mogelijk om Code 95 pakketten te volgen. Vanaf 2019 biedt het opleidingsinstituut niet één, maar twee weken in de maand aan om Code 95 te behalen. De volgende pakketten zijn daarvoor beschikbaar gesteld:
Pakket 1:
• wet, regelgeving en Digitale Tachograaf;
• het Nieuw Rijden;
• veiligheid en Gezondheid;
• het Voertuig;
• lading Zekeren en Documenten.
Pakket 2:
• gezond op weg;
• het Nieuwe Rijden;
• geconditioneerd/Sierteeltvervoer;
• sociale veiligheid en omgaan met Agressie;
• criminaliteitspreventie.

Wilt u meer informatie ontvangen over de Code 95 pakketten? Neem dan contact op met Bart Bekkers via 0174 62 30 30 of bart@donopleidingen.nl.