Bibliotheek Westland tekent 2-jarig contract bij DON Opleidingen

In 2019 gaat DON Opleidingen de ‘BHV Herhaling' voor Bibliotheek Westland verzorgen. Op de planning voor de komende twee jaar staat dat zo’n 50 deelnemers de opleiding BHV (herhaling) gaan volgen. Door het jaar heen is de kans aanwezig dat er wordt afgeweken van het aantal. Op 18 februari starten de eerste 10 deelnemers met de opleiding BHV Herhaling. De rest van de groep volgt op 13 maart, 14 mei, 31 oktober en 22 november. “We hebben er alle vertrouwen in dat onze deelnemers kwalitatief worden opgeleid door DON Opleidingen,” aldus Renske van Kooij, directeur Bibliotheek Westland, “we zijn in goed overleg overeengekomen tot een waardevolle opleiding.” Bibliotheek Westland is een actieve organisatie die volop in beweging is. De bibliotheek heeft drie hoofdvestigingen en zes nevenvestigingen waar jaarlijks meer dan 480.000 bezoekers over de vloer komen

BHV Herhalingscursus
In Nederland is het wettelijk verplicht voor bedrijven om bedrijfshulpverlening te organiseren. Met de opleiding BHV hercertificering is de aangestelde BHV’er opnieuw bevoegd om tijdens een noodsituatie handelingen te verrichten. Dat komt doordat de BHV’er leert te handelen met gevaarlijke situaties, communicatiemiddelen, EHBO melden van een incident, slachtoffers, ontruiming en beperken en bestrijden van brand. Deze vaardigheden leren cursisten binnen één dag. Cursisten maken een toets. Wanneer cursisten de toets met een voldoende hebben afgerond, ontvangen ze een certificaat en een veiligheidspas. Beide bewijsmaterialen hebben een geldigheidsduur van één jaar.