CBR verplicht mondkapjes tijdens rjiles en -examens

Geheel in lijn met de oproep van het kabinet om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, stelt het CBR het dragen van een mondkapje in lesvoertuigen verplicht. Vanaf maandag 19 oktober moet iedereen die rijles volgt en/of -examen aflegt een mondkapje dragen.

Om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, was het dragen van een mondkapje in de openbare ruimtes van CBR sinds september al verplicht. Met unanieme steun van de rijschoolbranche is nu ook besloten om het dragen van een mondkapje tijdens rijlessen en -examens verplicht te stellen. CBR vraagt per 19 oktober aan elke examenkandidaat of hij/zij tijdens de rijlessen een mondkapje droeg. Luidt het antwoord ‘nee’, dan stelt CBR het examen uit. Het dringende advies aan instructeurs en leerlingen is dan ook om vanaf 19 oktober een mondkapje tijdens de rijlessen te dragen.

Maximaal dertig mensen
Behalve de mondkapjesregel gaat CBR ook streng toezien op het aantal personen in één ruimte. Vanaf 19 oktober mogen in de CBR-centra niet meer dan dertig personen in één ruimte aanwezig zijn. Dat betekent dat overige bezoekers buiten moeten wachten. De nieuwe regel houdt ook in dat rij-opleiders niet meer bij de ontvangst- en eindgesprekken van onder meer: faalangstexamens, rijvaardigheidsonderzoeken en overige onderzoeken aanwezig mogen zijn. Zij kunnen buiten het gebouw telefonisch met het gesprek meeluisteren. Dat geldt eveneens voor de examens voor het beroepsvervoer. Tot slot sluit CBR de horecafaciliteiten binnen de centra.

Mondkapjes DON Opleidingen
Leerlingen die een rijopleidingen bij DON Opleidingen volgen, wordt geadviseerd om zelf een mondkapje mee te nemen. Mochten zij deze bij aanvang van de les niet hebben, dan delen wij een mondkapje uit. Verder adviseren wij voordat leerlingen naar ons opleidingsinstituut vertrekken om ons aangepaste opleidingsprotocol te lezen.