Praktijktoetsen en nascholingscursussen Code 95 gaan door!

Ondanks de verscherpte maatregelen van de Rijksoverheid, meldt CBR dat de praktijktoetsen en Nascholing Code 95-cursussen doorgaan. Volgens CBR vormen de richtlijnen geen aanleiding om het aantal cursisten per cursus omlaag te schroeven.

Dat betekent dat praktijktrainingen nog steeds met drie personen in één voertuig mogen plaatsvinden. Voor theoriecursussen blijft ook het huidige deelnemersaantal behouden. Wel zijn er diverse aanpassingen vanaf maandag 19 oktober van kracht.

Mondkapjesplicht van kracht
Bij praktijktoetsen, praktijktrainingen en theoretische nascholingscursussen is per direct een mondkapjesplicht van kracht. Zodra leerlingen zich door het pand bewegen moeten zij een mondkapje op. Zodra ze aan tafel zitten (in bijvoorbeeld het klaslokaal) mag het mondkapje af. In de gebouwen van CBR wordt tevens gecontroleerd op het aantal personen in één ruimte. Binnen de nieuwe regels mogen dat er maximaal dertig zijn.

Flexibiliteit gespreide cursussen
Nascholingscursussen (al dan niet met e-learning) die zijn opgeknipt, moeten binnen tien kalenderdagen afgerond zijn. CBR verlengt deze termijn om problemen - als gevolg van een zieke docent of leerling - te voorkomen. Wanneer het tweede (afrondende) deel van een Nascholingscursus voor 14 december gevolgd is, tellen de gevolgde nascholingsuren mee.

Meer weten over de gewijzigde regels van CBR? Kijk dan op de website.