Wijzigingen vakbekwaamheid Code 95 per 2021 van kracht

Dit nieuwsbericht is eerder op onze website geplaatst. CBR heeft echter besloten om de livegang te verschuiven naar 1 april 2021. Vandaar dat wij de gewijzigde richtlijnen nog één keer presenteren.

Het zal u vast niet ontgaan zijn. Op 1 april 2021 treedt de nieuwe Richtlijn Nascholing Code 95 in werking. Wat voor gevolgen heeft dat voor uw bedrijf en beroepschauffeurs? In dit nieuwsbericht zetten wij alles op een rij.

In het kort:
- Voortaan mag iedere beroepschauffeur een nascholingscursus één keer herhalen. De overige cursussen moeten uniek zijn.
- Theoretische cursussen waarvan dagdelen over meerdere dagen verdeeld worden, moeten op aaneengesloten dagen plaatsvinden.
- Per 1 april 2021 mag een beroepschauffeur maximaal twaalf uur e-learning Nascholing Code 95 volgen.
- Binnen de nieuwe Richtlijn mag in de nascholingscyclus slechts één opleiding uit andere verordeningen en richtlijnen meetellen voor zeven uur nascholing.

Limiet op herhaling nascholingscursussen
Binnen de nieuwe Richtlijn geldt een limiet op het herhalen van nascholingscursussen binnen de nascholingscyclus van 35 uur. Voortaan mag iedere beroepschauffeur een nascholingscursus één keer herhalen. De overige cursussen moeten uniek zijn. Telt een cursus voor meer dan zeven nascholingsuren mee? Dan mag hij binnen de cyclus niet herhaald worden.
Heeft de beroepschauffeur voor 1 april 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Geen zorgen, deze nascholingsuren gaan niet verloren. Diezelfde cursus mag echter na 1 april niet nogmaals herhaald worden.

Theoretische cursussen op aaneengesloten dagen
Theoretische cursussen waarvan dagdelen over meerdere dagen verdeeld worden, moeten per 1 april 2021 op aaneengesloten dagen (met uitzondering van zondag) plaatsvinden. Voorbeeld: begint het eerste deel van de cursus op 4 april dan moet het tweede deel op 5 april plaatsvinden. Voor praktijktrainingen en nascholingscursussen met e-learning blijven de gebruikelijke tien kalenderdagen van kracht.

Limiet aantal uren e-learning
Per 1 april 2021 mag een beroepschauffeur maximaal twaalf uur e-learning Nascholing Code 95 volgen. Een beroepschauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen.

Opleidingen op grond van andere EU-wetgeving
Binnen de nieuwe Richtlijn mag in de nascholingscyclus slechts één opleiding uit andere verordeningen en richtlijnen meetellen voor zeven uur nascholing. De ADR-opleiding is hierbij uitgezonderd, die mag per april 2021 voor 14 uur meetellen. Het maakt hierbij niet uit of het om de initiële of verlengingsopleiding gaat. De tot nu toe gevolgde uren blijven behouden.

Bij ADR heeft het alleen invloed op Basis + Tank en Basis + Tank + Klasse 1&7. Deze twee varianten telden voorheen voor 28 uur mee, maar na 1 april voor 14 uur.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Wij bieden een breed scala complete Nascholing Code 95-pakketten aan, die uit e-learning, theorie- en praktijklessen bestaan. Neem direct contact op met uw persoonlijke opleidingsadviseur voor meer informatie.

Dit artikel is onder voorbehoud van wijzigingen geschreven. Eventuele aanpassingen door de FAM of het CBR worden zo snel mogelijk doorgevoerd.