Minder verkeersboetes in 2020 uitgedeeld

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat er in 2020 minder boetes uitgedeeld zijn dan in 2019. In 2019 werden er maar liefst 8,4 miljoen uitgeschreven, tegenover 7,8 miljoen in 2020. De reden achter de daling lijkt voor de hand te liggen. Volgens het ministerie is de daling mede te wijten aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken vanwege de coronacrisis. Daardoor was er gemiddeld gezien ook minder verkeer op de weg.

Opvallend genoeg is het aantal boetes voor mobieletelefoongebruik in het verkeer juist gestegen. In 2019 werden maar liefst 121.364 boetes uitgedeeld voor het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer. Dat aantal steeg in 2020 naar 168.034.