Omscholingsvoucher van 1.500 euro voor instroom Transport en Logistiek

Met 1.500 euro op zak omscholen naar de sector Transport en Logistiek? Stichting Doorzaam maakt met mogelijk met de Omscholingsvoucher. Deze tegemoetkoming van 1.500 euro moet het voor uitzendkrachten aantrekkelijker maken om te switchen naar een kansrijk beroep. De transport- en logistieksector komt daarvoor in aanmerking.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet de uitzendkracht wel aan een voorwaarden voldoen. Zo mag hij niet over een hoger scholingsniveau dan mbo-4 beschikken en moet hij werkzaam zijn in Fase A-B | Fase 1-2-3. De overige voorwaarden staan op de website van Stichting Doorzaam.

Hoe werkt het?
Op de kanalen van Stichting Doorzaam (Linkedin, Twitter, nieuwsbrief) kondigt de stichting aan wanneer het mogelijk is om op de vouchers aanspraak te maken. Geïnteresseerden kunnen vanaf dat moment een e-mail naar info@doorzaamvergoedingenportal.nl sturen. Wil je meer hierover weten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!.