Gewijzigde richtlijn Code 95 13 september van kracht

De gewijzigde richtlijn Vakbekwaamheid Code 95 is per 13 september 2021 van kracht. Dat meldt CBR op zijn website. De nieuwe richtlijnen komen in een piekjaar voor de Code 95. Veel beroepskwalificaties verlopen namelijk dit jaar. Gelukkig is er bij DON Opleidingen - als één van de weinige opleidingsinstituten - nog plek. Concreet zijn er vier verschillende hoofdpunten die binnen de nieuwe richtlijnen wijzigen.

Variatie binnen nascholingscursussen
Binnen de nascholingscyclus mag iedere beroepschauffeur één cursus herhalen. Bij een cursus die voor meer dan zeven nascholingsuren meetelt is dit niet van kracht. Met de aanschaf van bijvoorbeeld een compleet Nascholing Code 95-pakket is eenvoudig aan deze richtlijn te voldoen.

Opgeknipte cursussen
Opgeknipte cursussen (cursussen die over meerdere dagen verspreid zijn) moeten voortaan op aaneengesloten dagen plaatsvinden. Dit geldt niet voor de opgeknipte praktijktrainingen waarbij e-learning en praktijklessen gecombineerd worden.

Maximaal aantal uren e-learning
Per nascholingscyclus mag er maximaal twaalf uur e-learning gevolgd worden. Dit komt neer op drie cursussen met elk vier uur e-learning.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving
Eén van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Uitzondering hierop is ADR dat voor veertien uur meetelt.

Bekijk deze website van CBR voor alle wijzigingen.

Dit jaar nog nascholing Code 95 volgen?
Veel beroepskwalificaties verlopen in 2021, waardoor het een absoluut piekjaar is. Veel cursussen zijn dan ook al gevuld. Wegens extra ingekochte capaciteit is het bij DON Opleidingen nog steeds mogelijk om de volledige nascholing Code 95 voor september te voltooien. Meer weten? Bekijk onze nascholingspakketten of neem contact op met uw persoonlijke opleidingsadviseur voor meer informatie.