Subsidiemogelijkheden

Wij zijn door diverse brancheverenigingen erkend, waardoor wij een belangrijke schakel kunnen zijn in het aanvragen van diverse subsidiefondsen. Dit heeft als voordeel voor u dat bepaalde opleidingen gedeeltelijk of soms volledig gedekt worden door de branchevereniging waarbij wij zijn aangesloten. Hieronder ziet u de brancheverenigingen waarbij wij aangesloten zijn, zodat u uw voordeel hiermee kunt doen bij het opleiden van uzelf of uw medewerkers.

DOORZAAM - Duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten

Stichting DOORZAAM (een samengaan van de stichtingen STOOF en Staf) ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en richt zich daarbij op gezond en veilig werken. Door onder meer vergrijzing, ontgroening en een groeiend aantal jongeren zonder startkwalificatie, ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers. Ook in de flexbranche zal dit goed merkbaar zijn. Daarom is het opleiden van flexkrachten van essentieel belang. Niet alleen voor jongeren en herintreders, ook voor volwassenen die al jaren aan het werk zijn. Flexorganisaties kunnen een beroep doen op DOORZAAM voor advies, financiële ondersteuning, kennis en hulp bij implementatie.

SOOB Subsidiepunt - Transport & Logistiek

In de sector Transport & Logistiek is de vraag naar goed geschoolde medewerkers altijd actueel. Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zodat zij goed inzetbaar blijven. SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige- en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek verzorgt de uitvoering van deze activiteiten.

OOM - Metaalbewerking

OOM is het opleidingsfonds van en voor 145.000 werknemers en 14.000 bedrijven in de metaalbewerking. OOM geeft voorlichting en advies over scholing en draagt financieel bij in de kosten daarvan. Dit gebeurt op basis van CAO- afspraken die zijn gemaakt door sociale partners in de sector.

Colland - Agrarische en groene sector

Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector.
U kunt bij het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie aanvragen voor uw werknemers voor het volgen van cursussen. Werknemers kunnen dit ook zelf aanvragen. Een andere mogelijkheid voor werkgevers is dat zij in bepaalde sectoren een subsidie kunnen ontvangen voor werknemers die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren.

OTIB - Technische Installatiebranche

OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf. De technische installatiebranche is met bijna 10.000 werkgevers en ruim 120.000 werknemers één van de grootste branches van Nederland. OTIB verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Goed geschoolde vak talenten geven de branche immers een kwaliteitsimpuls. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing.

ESF - Europees Sociaal Fonds

DON Opleidingen voert op dit moment een project uit dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Europees Sociaal Fonds. Het doel van het project is om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren. Dit uit zich in werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk zijn.