Dode Hoek training voor basisonderwijs

Doordat we ons dagelijks inzetten voor veiligheid in het verkeer, zien we onszelf als een betrokken partij bij de maatschappij. Zo werken we samen met Veilig Verkeer Nederland door Dode Hoek trainingen te geven aan het basisonderwijs.

Tijdens de training geven we met een vrachtauto voorlichting over de dode hoek. Kinderen, ouders en leerkrachten leren op een effectieve manier bewuster te worden van de gevaren in het verkeer. Als opleidingsinstituut én kenniscentrum willen we meer bieden dan alleen een diploma of een ‘roze papiertje’. We geven mensen graag een bepaalde instelling op het gebied van gedrag en veiligheid mee.