Klachtenprocedure

Een klacht indienen

Het kan gebeuren dat u niet naar behoren bent behandeld door DON Opleidingen. Wij, bij DON Opleidingen willen graag van onze klanten en/of contacten leren en om die reden is er een klachtenregeling.

Hoe dien ik een klacht in?
Wanneer u een klacht heeft over DON Opleidingen kunt u deze via verschillende manieren indienen. Het gaat om de volgende drie manieren: namelijk: telefonisch, schriftelijk (zie klachtenformulier) of elektrische communicatie.

Via de telefoon kunt u bellen naar 0174 623 030. Uw klacht kunt u via de telefoon mondeling indienen. Wanneer u uw klacht schriftelijk wilt indienen kan dat door het klachtenformulier in te vullen (zie aan de linkerkant van deze pagina ‘Klachtenformulier’). Vervolgens kunt u deze digitaal opsturen naar info@donopleidingen.nl. Tot slot bieden we u de mogelijkheid om uw klacht via ‘WhatsApp’ (elektrische communicatie) in te dienen. Uw klacht kunt u via een bericht naar 06 286 60 871 (BE, C, CE, D, T) of 06 286 60 870 (AM, B, A).

Mocht u niet in staat zijn uw klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met DON Opleidingen op locatie. U kunt hierover contact opnemen met onze receptionisten via 0174 623 030.

Klachtenprocedure
Aan de linkerkant van deze pagina vindt u een knop met ‘Klachtenprocedure’, in dit bestand vindt u een uitgebreide omschrijving van de klachtenprocedure.