Basis-VCA of VOL-VCA

De U05 - Module 6 e-learning cursus ‘Basis-VCA of VOL-VCA’ behandelt alle verplichte onderwerpen van het B-VCA of VOL-VCA examen. De lesstof is toegankelijk geschreven en biedt tal van praktische handvatten voor de dagelijkse beroepspraktijk.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:

  • De arbeidsomstandigheden wetgeving
  • Risico’s, gevaren, ongevallen en preventie
  • Veilig werken met en nabij gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar (onder andere preventie en bestrijding) - Machines, gereedschap en elektriciteit
  • Hijsen en tillen
  • Veilig werken op hoogte (ladders, steigers, daken, etc)
  • Verantwoordelijkheid en gebruik van PBM’s
  • Werkvergunningen en werken in besloten ruimten

Planning op aanvraag en alleen voor groepen.

Ik wil meer weten over: