Algemene informatie E-learning maatwerk

U14 Module 2: Beroepshouding & communicatie

De U14 - Module 2 cursus ‘Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden’ benadert laagdrempelig en praktijkgericht de kennis en vaardigheden die een moderne chauffeur moet hebben om als visitekaartje van het bedrijf te kunnen functioneren. Persoonlijke presentatie, effectief communiceren en omgaan met lastige situaties staan centraal.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:
- Representativiteit en beroepshouding
- Klantbenadering en commercieel gedrag
- Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
- Omgaan met klachten en lastige situaties
- Een gezonde geest in een gezond lichaam
- Verkeersgedrag en de invloed op het bedrijfsimago
- Omgaan met verschillende achtergronden en culturen
- Feedback geven en ontvangen

Let op: deze opleiding is niet regulier ingepland en op aanvraag beschikbaar voor groepen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

W01 Modele 3A: Economisch rijden/Het nieuwe rijden

De besparingen en andere voordelen die met HNR kunnen worden bereikt nemen toe als chauffeurs periodiek getraind worden. De W01 - Module 3A e-learning cursus ‘Economisch rijden / Het Nieuwe Rijden’ haakt aan bij eerder opgedane kennis en ervaring, en biedt chauffeurs nieuwe inzichten en handvatten.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:

- Achtergronden en principes van zuinig rijden
- Effecten en resultaten van economisch rijden
- Toepassen van de HNR rijstijl
- Optimaal gebruik maken van brandstofbesparende technologie en hulpmiddelen
- Combineren van veiligheid, doorstroming, brandstof-efficiency en comfort
- Waarnemen en kijktechnieken
- Efficiënt en effectief routeplannen en navigeren
Let op: deze opleiding is niet regulier ingepland en op aanvraag beschikbaar voor groepen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

W02 Module 3B: Rijoptimalisatie/Behavior Based Safety

In de W02 - Module 3B training ‘Rijoptimalisatie / Behavior based safety’ is er aandacht voor voertuigbeheersing, inzicht in het verkeer, omgaan met manoeuvreersituaties en houdingsaspecten (van de chauffeur) die de veiligheid kunnen vergroten.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:
- Zit- en stuurhouding
- Afstellen van spiegels
- Waarnemen en kijktechnieken
- Verkeersinzicht en anticiperen
- Veilig manoeuvreren
- Rijtechniek, optimaal voertuiggebruik - Veiligheidssystemen
- Het gevaar van afleiding
- Actuele verkeersregels
Let op: deze opleiding is niet regulier ingepland en op aanvraag beschikbaar voor groepen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

U05 Module 6: Basis-VCA of VOL-VCA

De U05 - Module 6 e-learning cursus ‘Basis-VCA of VOL-VCA’ behandelt alle verplichte onderwerpen van het B-VCA of VOL-VCA examen. De lesstof is toegankelijk geschreven en biedt tal van praktische handvatten voor de dagelijkse beroepspraktijk.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:
- De arbeidsomstandigheden wetgeving
- Risico’s, gevaren, ongevallen en preventie
- Veilig werken met en nabij gevaarlijke stoffen
- Brand- en explosiegevaar (onder andere preventie en bestrijding) - Machines, gereedschap en elektriciteit
- Hijsen en tillen
- Veilig werken op hoogte (ladders, steigers, daken, etc)
- Verantwoordelijkheid en gebruik van PBM’s
- Werkvergunningen en werken in besloten ruimten
Planning op aanvraag en alleen voor groepen.

U16 Module 7: Veilig werken met de heftruck of reachtruck

De U16 - Module 7 e-learning cursus ‘Veilig werken met de heftruck of reachtruck’ behandelt de gebruiksaspecten van een heftruck of reachtruck, inclusief het dagelijks onderhoud ervan. De lesstof biedt praktische handvatten die 1-op-1 in de praktijk kunnen worden gebracht.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:
- Kennis en gebruik van materiaal en materieel
- Stabiliteit en belasten
- Voertuigtechniek
- Veiligheid tijdens het gebruik
- Persoonlijke veiligheid en gezondheid - Toepasselijke wet- en regelgeving
- Milieuaspecten
- Dagelijks onderhoud
Planning op aanvraag en alleen voor groepen.

U01/U100: Module 8A en 8B: ADR Basis en ADR Tank

De U01 / U100 Module 8a en 8b e-learning modules ‘ADR Basis en ADR Tank’ presenteren zelfstandig (bij verlenging) of als onderdeel van een langere cursus (initieel) op prettige, gevarieerde en toegankelijke wijze de lesstof die nodig is om te slagen voor de CCV-examens.

Alle onderwerpen van de CCV-toetsmatrijs komen aan bod, o.a:
- Wet- en regelgeving
- Algemene voorschriften
- Maatregelen voor veiligheid en preventie
- Kenmerking en etikettering
- Regels voor (samen)laden, stuwen en lossen
- Verpakkingen
- Specifieke voorschriften voor tanks en tankvoertuigen
- Specifieke regels voor tankvervoer
Planning op aanvraag en alleen voor groepen.

U45: Module 1: Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis

De U45 - Module 1 e-learning cursus ‘Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis’ behandelt op een praktische manier alle elementen die een rol spelen bij een veilige, professionele verkeersdeelname. Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels. Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:

Basisprincipes van veilig rijgedrag
- Oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen - Rijmanoeuvres
- Rijden onder lastige omstandigheden
- Krachten die inwerken op voertuig en lading
- Interactie met andere weggebruikers
- Verantwoord gebruik van veiligheidssystemen
- Kennis van actuele verkeersregels

U45: Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid

De U45 - Module 4 e-learning cursus ‘Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid’ geeft praktische handvatten en onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur. Inzicht in beroepsrisico’s, oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze te voorkomen helpen de chauffeur om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen. Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:
- Leefstijl
- Gezonde voeding
- Alcohol, drugs en medicijnen
- Stressfactoren van het moderne leven
- Voorkomen van blessures en ziekteverzuim
- Arboveiligheid inclusief oorzaken van arbeidsongevallen
- Gebruik van hulpmiddelen bij laden en lossen (onder andere laadklep)
- Handelen en hulpverlening bij ongevallen (inclusief schadeformulier)