Economisch rijden / Het Nieuwe Rijden

De besparingen en andere voordelen die met HNR kunnen worden bereikt nemen toe als chauffeurs periodiek getraind worden. De W01 - Module 3A e-learning cursus ‘Economisch rijden / Het Nieuwe Rijden’ haakt aan bij eerder opgedane kennis en ervaring, en biedt chauffeurs nieuwe inzichten en handvatten.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:

  • Achtergronden en principes van zuinig rijden
  • Effecten en resultaten van economisch rijden
  • Toepassen van de HNR rijstijl
  • Optimaal gebruik maken van brandstofbesparende technologie en hulpmiddelen
  • Combineren van veiligheid, doorstroming, brandstof-efficiency en comfort
  • Waarnemen en kijktechnieken
  • EfficiĆ«nt en effectief routeplannen en navigeren

Planning op aanvraag en alleen voor groepen.

Ik wil meer weten over: