Rijoptimalisatie / Behavior based safety

In de W02 - Module 3B training ‘Rijoptimalisatie / Behavior based safety’ is er aandacht voor voertuigbeheersing, inzicht in het verkeer, omgaan met manoeuvreersituaties en houdingsaspecten (van de chauffeur) die de veiligheid kunnen vergroten.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:

  • Zit- en stuurhouding
  • Afstellen van spiegels
  • Waarnemen en kijktechnieken
  • Verkeersinzicht en anticiperen
  • Veilig manoeuvreren
  • Rijtechniek, optimaal voertuiggebruik - Veiligheidssystemen
  • Het gevaar van afleiding
  • Actuele verkeersregels

Planning op aanvraag en alleen voor groepen.

Ik wil meer weten over: