Verkeersdeelname & actuele verkeerskennis

De U45 - Module 1 e-learning cursus ‘Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis’ behandelt op een praktische manier alle elementen die een rol spelen bij een veilige, professionele verkeersdeelname.

Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels.

Onderwerpen die bij deze Nascholing Code 95 e-learning cursus aan bod komen zijn onder andere:

  • Basisprincipes van veilig rijgedrag
  • Oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen - Rijmanoeuvres
  • Rijden onder lastige omstandigheden
  • Krachten die inwerken op voertuig en lading
  • Interactie met andere weggebruikers
  • Verantwoord gebruik van veiligheidssystemen
  • Kennis van actuele verkeersregels

Ik wil meer weten over: