Algemene informatie Autolaadkraan basis + machinist

Interesse?

In de Arbo-wet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel voldoende is geschoold, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, zijn gegarandeerd. Ook wanneer een chauffeur hijswerkzaamheden wil verrichten, zal deze in het bezit moeten zijn van een deskundigheidsbewijs waaruit blijkt dat hij of zij (veilig) hiertoe in staat is.

Het is mogelijk om een eigen autolaadkraan te gebruiken bij de cursus. U kunt er ook voor kiezen om onze autolaadkraan te gebruiken.

U kunt bij ons kiezen uit de volgende opleidingen:

  • Basiscursus autolaadkraan
  • Machinist autolaadkraan met hijsfunctie

Basiscursus autolaadkraan
De basiscursus autolaadkraan richt zich op personen die werken met een bedrijfsauto met autolaadkraan en alle beroepschauffeurs op wie de Richtlijn Vakbekwaamheid (code 95) van toepassing is. Veilig en verantwoord werken met de autolaadkraan staat centraal.

Tijdens de training leert de deelnemer de vaardigheden die nodig zijn om op verantwoorde wijze om te gaan met het opstellen en bedienen van de kraan en leert men met goedgekeurde hijsmiddelen om te gaan.

Theorie + praktijk
· Arbowet en veiligheidsrichtlijnen hijsgereedschappen
· lasten aanslaan
· typen autolaadkranen (onder andere met knijperbak)
· bediening van autolaadkranen stabiliteit
· opstelling
· hijsen met de autolaadkraan onderhoud
· storingen en controle voor gebruik
· risico’s bij werken met een autolaadkraan.

Bij een positieve afsluiting van het praktijkexamen ontvangt de cursist een veiligheidspas (geldigheid 5 jaar) en het bijbehorende certificaat. Verder is dit een zeer nuttige cursus om mee te laten tellen voor de code 95.

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie
Deze richt zich op alle beroepschauffeurs waarop de Richtlijn vakbekwaamheid (code 95) van toepassing is en iedereen die werkt met een autolaadkraan >10 ton/meter.

Goed geschoolde medewerkers staan garant voor kwalitatief goed en veilig werk. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften. Volgens het Arbobesluit en de Arboregeling moet een machinist van een autolaadkraan met hijsfunctie in het bezit zijn van een geldig TCVT-persoonscertificaat voor de vakbekwaamheid machinist autolaadkraan met hijsfunctie. Deze verplichting geldt voor een autolaadkraan met een maximum bedrijfslastmoment van 10 ton/meter of meer en die wordt ingezet in de bouw.

Daarnaast dienen beroepschauffeurs, om hun vakbekwaamheid in stand te houden, in een periode van vijf jaar 35 uur nascholing te volgen.

Tip
Laat u adviseren door onze opleidingsadviseur, zodat u de juiste opleiding volgt.