Algemene informatie BHV herhaling voor chauffeurs (U21)

Wat komt er tijdens de cursus aan bod?

De opleiding is bedoeld voor beroepschauffeurs waarvan het BHV-certificaat verloopt. Tijdens de cursus BHV herhaling voor chauffeurs worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Gevaarlijke situaties
- Communicatiemiddelen
- EHBO
- Melden van een incident
- Slachtoffers
- Ontruiming
- Beperken en bestrijden van brand

BHV op maat

Voor bedrijven en instanties met meerdere BHV-ers kunnen we de herhalingsopleiding praktisch aanpassen. Er wordt met de opdrachtgever geïnventariseerd welke handelingen en situaties van belang zijn voor de medewerkers om extra aandacht te geven. Naast de verplichte onderwerpen zullen deze gedurende de opleiding worden behandeld. Voor deze opleiding zijn minimaal tien personen vereist.

Risicoinventarisatie en -evaluatie
Benieuwd naar de risico’s die uw bedrijf loopt? Als ondernemer/werkgever brengt u deze door middel van een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) in kaart. De RI&E vormt de basis voor de BHV-invulling. Tijdens de inventarisatie worden de brand- en ongevalsrisico’s ge├»nventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld. Meer weten? Kijk op www.rie.nl of neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten?