Algemene informatie Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie

Interesse?

In de Arbo-wet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel voldoende is geschoold. Hierdoor zijn de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, gegarandeerd. Ook wanneer een chauffeur werkzaamheden wil verrichten met zijn autolaadkraan, zal deze in het bezit moeten zijn van een deskundigheidsbewijs waaruit blijkt dat hij of zij (veilig) hiertoe in staat is.

Bij de opleiding Autolaadkraan met hijsfunctie is het mogelijk om een eigen autolaadkraan te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om de autolaadkraan van DON Opleidingen te gebruiken.

Wat wordt er bij de opleiding Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie behandeld?
De opleiding Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie richt zich op alle beroepschauffeurs waarop de Richtlijn vakbekwaamheid (code 95) van toepassing is en iedereen die werkt met een autolaadkraan >10 ton/meter.

Goed geschoolde medewerkers staan garant voor kwalitatief goed en veilig werk. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften. Volgens het Arbobesluit en de Arboregeling, moet een machinist van een autolaadkraan met hijsfunctie in het bezit zijn van een geldig TCVT-persoonscertificaat voor de vakbekwaamheid machinist autolaadkraan met hijsfunctie. Deze verplichting geldt voor een autolaadkraan met een maximum bedrijfslastmoment van 10 ton/meter of meer en die wordt ingezet in de bouw.

Autolaadkraan nascholing
Om hun vakbekwaamheid in stand te houden, dienen beroepschauffeurs in een periode van vijf jaar 35 uur nascholing te volgen.

Tip
Laat u adviseren door onze opleidingsadviseur, zodat u de juiste opleiding volgt.