Werken langs de weg

Veilig werken langs de weg? Volledig volgens de CROW 96b richtlijnen zal de cursus veilig werken langs de weg worden getoetst. Kom eens bij ons langs.

Het werken op en langs wegen brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als de wegwerker. Om het veiligheidsniveau acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen en kan de wegwerker veilig werken langs de weg. Wegwerkers die bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan dienen de cursus veilig werken langs de weg te volgen.

De kandidaten worden opgeleid om op verantwoorde, veilige wijze om te gaan met wegafzettingen, het bevorderen van verkeersveiligheid voor weggebruikers, het beperken van verkeershinder en het voorkomen van files volgens de CROW 96b richtlijnen.

Cursus is basis van een minimale groepsgrootte van 4 personen. Wilt u meerdere personen opleiden? Vraag dan een offerte aan bij uw opleidingsadviseur.

Ik wil meer weten over:

Cursusdata en inschrijven