Praktisch leiding geven

Voorafgaand aan de training vindt er een schriftelijke intake plaats. Op basis hiervan stel je jouw persoonlijke doelstellingen vast. Tijdens deze interactieve training ligt de nadruk op de verschillende stijlen van leiding geven en het toepassen hiervan. Daarnaast oefen je in het creëren van draagvlak door effectieve communicatie. Je ontwikkelt gespreksvaardigheden om je medewerkers optimaal te kunnen coachen en aansturen.

Onder begeleiding van een ervaren trainer leer je op een natuurlijke wijze leiding geven.
Al onze Trainingen en Opleidingen zijn inclusief één coaching moment waarbij wij samen met jou tot een optimaal resultaat in de praktijk komen.

Programma

 • Stijlen van leidinggeven
 • Jouw persoonlijke leiderschapsstijl
 • Het aanpassen van jouw stijl van leiding geven aan omstandigheden, het team en de mensen
 • Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie: informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en adviseren
 • Aansturen en motiveren van individuele medewerkers
 • Leiding geven aan groepen en teambuilding
 • Coaching en feedback
 • Gespreksvaardigheden: slechtnieuwsgesprek, voortgangs- en beoordelingsgesprek
 • Leiding geven en veranderingsprocessen
 • Communicatie en beïnvloeding
 • Effectief timemanagement
 • Omgaan met lastige situaties en dilemma’s
 • Praktijksituaties en –voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan

Certificaat
Na succesvol afronden van de training Praktisch Leidinggeven ontvang je het erkende INTINO-certificaat als professional mark van de International Board of Certified Trainers (IBCT). Een vooropleiding op vmbo/mbo niveau is gewenst.

Competenties die versterkt worden

 • Commerciële gespreksvaardigheid
 • Actief en empathisch Luisteren
 • Presenteren
 • Zelfkennis
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Analytisch vermogen
 • Besluitvaardigheid
 • Beïnvloeding

Opbouw/duur

 • De training Praktisch Leidinggeven duurt 3 dagen
 • De training kan in overleg worden afgesproken en duurt van 9.30 tot 16.30 uur
 • De voorbereiding voor een bijeenkomst neemt circa 2 uur in beslag

Ik wil meer weten over: