Algemene informatie T-rijbewijs (Trekkerrijbewijs)

Interesse?

Het T-rijbewijs is per 1 juli 2015 verplicht gesteld. Het T-rijbewijs is verplicht voor motorrijtuigen met een beperkte snelheid die op de openbare weg rijden. Hieronder vallen onder andere landbouwtrekkers, shovels, grondverzetmachines, verreikers en heftrucks breder dan 1,30 meter of met een trekinrichting. Kortom rijdt u met een machine breder dan 1,30 meter op de openbare weg dan dient u in het bezit te zijn van het T-rijbewijs.

Dit rijbewijs is bedoeld voor personen die een motorrijtuig met beperkte snelheid willen besturen en niet per 1-7-2015 in het bezit waren van een geldig rijbewijs B (auto) of trekkercertificaat.

Inhoud

Verkeersregels en verkeerstekens.
Voertuigdocumenten.
Technische aspecten voertuig.
Onderhoud.
Veiligheid en bediening.
Aan- en afkoppelen aanhangwagen.
Verkeersdeelneming.
Manoeuvreren.

Theorie
Ter voorbereiding op het theorie-examen kan worden gekozen voor een theoriecursus. Het hele jaar worden er theoriecursussen georganiseerd. Het theorie jaarrooster kunt u vinden op onze website. Op de theoriecursussen bieden wij een cursusgarantie aan. Bent u voor een examen gezakt en 80%, of meer, van de tijd aanwezig geweest op de theoriecursus dan mag u gratis de theoriecursus nogmaals volgen.

Praktijk
De praktijk wordt uitgevoerd op een lesvoertuig van DON Opleidingen. Gedurende de praktijklessen wordt geoefend op het veilig rijden met een groot voertuig, het zelfstandig rijden van routes, achteruit manoeuvreren met een aanhangwagen en andere bijzondere manoeuvres. Ook de technische staat van het voertuig en dagelijkse controles worden uitgebreid geoefend. Bij de praktijk zijn verschillende leertempo’s en lessen mogelijk. Vooraf doen wij graag een intake, de instructeur geeft u dan advies welk pakket u de grootste kans van slagen geeft.

Resultaat
Aansluitend aan de opleiding volgt het examen waarbij het geleerde in de praktijk wordt gebracht. De examens worden afgenomen door het CCV. DON Opleidingen Naaldwijk is een erkende CCV oproeplocatie. U kunt het praktijkexamen op de voor u bekende locatie doen. Bij voldoende resultaat kunt u uw rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis of stadsdeelkantoor.

Duur
Er zijn diverse leertempo’s en planningsmogelijkheden. Onze adviseur kijkt graag samen met u wat het beste bij u past. Van een spoedopleiding in twee weken tot een module per maand. Aan de hand van een intake krijgt u een geheel vrijblijvend advies van onze instructeur.