BHV Ontruimingsoefening

De BHV Ontruimingsoefening van DON Opleidingen is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit in uw bedrijf. Het doel van deze oefening is om te toetsen of uw huidige ontruimingsplan nog goed functioneert.

Volgens de Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG zijn werkgevers namelijk verplicht om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat er op een goede manier gehandeld wordt wanneer er zich zo’n crisissituaties voordoet. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen. Het is van belang dat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.

DON Opleidingen begeleidt en traint uw BHV’ers en organiseert ontruimingsoefeningen binnen uw bedrijf zodat:

  • Medewerkers weten hoe zij zelfstandig het pand snel en veilig kunnen verlaten;
  • BHV’ers een ontruiming efficiënt en accuraat kunnen begeleiden.

Het NIBHV en DON Opleidingen hanteren als richtlijn om één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Ik wil meer weten over: