Algemene informatie BHV Ontruimingsoefening

Interesse?

BHV Ontruimingsoefening in de praktijk
De ontruimingsoefening vindt direct bij u in de praktijk plaats. De volgende ontruimingsoefeningen kunnen wij voor u uitvoeren:

 • Controle/opzet ontruimingsplan;
 • Table-top training ontruiming.

Oefenen in fases:

 • Fase 1 - Personeel wordt ingelicht over dag en tijd.
 • Fase 2 - Personeel wordt ingelicht over dag of week.
 • Fase 3 - Personeel wordt niet ingelicht.

Ontruimingsplan
Het verplichte ontruimingsplan geeft de leidraad voor iedere ontruiming. Deze kunt u door ons laten toetsen. Indien u nog geen ontruimingsplan heeft, kunnen wij u helpen met het opzetten hiervan.

Table-top oefening
Voordat er daadwerkelijk wordt geoefend, is het aan te bevelen om de procedures en instructies eerst ‘droog’ te oefenen met behulp van een table-top oefening. Iedereen is zich dan weer bewust van de procedures en wijze van samenwerken. Dit bevordert een positief resultaat bij een daadwerkelijke oefening.

De begeleiding van DON Opleidingen zal bestaan uit:

 • Eén consultant die de table-top oefening zal begeleiden.

Oefenen in fasen
Afhankelijk van de aard, grootte en ligging van uw bedrijf, kunt u het oefenen van de procedures splitsen in meerdere fasen. Gebruik de procedures (en instructiekaarten) vanuit het ontruimingsplan als uitgangspunt voor de oefeningen.

Fase 1: Het personeel wordt ingelicht over dag en tijd
Na de table-top oefening wordt het personeel voor het eerst geconfronteerd met een daadwerkelijke ontruiming. Doordat plaats en tijdstip bekend zijn, is deze fase het eenvoudigste. In de praktijk is namelijk gebleken dat de personeelsleden zich op deze situatie zullen gaan voorbereiden. Het BHV ontruimingsplan wordt weer eens uit de kast gehaald en de taken worden weer eens bestudeerd. Dit heeft tot gevolg dat iedereen weer goed op de hoogte is. Bij deze fase wordt er nog geen gebruikgemaakt van enscenering.

De begeleiding van DON opleidingen zal bestaan uit:

 • Eén waarnemer met als eindresultaat een ingevuld waarnemersformulier inclusief aanbevelingen.

Fase 2: Het personeel wordt ingelicht over de dag of week
In fase 2 wordt het tijdstip van de oefening niet vermeld, maar het personeel wordt wel ingelicht dat er een oefening zal plaatsvinden. Ook hier heeft de praktijk uitgewezen dat de personeelsleden zich op de ontruimingsoefening zullen voorbereiden. Bij deze fase wordt er wel van enscenering gebruikgemaakt.

De begeleiding van DON opleidingen zal bestaan uit:

 • Eén oefenleider, die tevens de oefening begeleidt;
 • Twee waarnemers, die tevens voor de enscenering en veiligheid zorgen met als eindresultaat een ingevuld evaluatieformulier inclusief aanbevelingen;
 • Één LOTUS slachtoffer als niet-zelfredzame bezoeker.

Fase 3: Het personeel wordt niet ingelicht
Bij deze stap wordt het personeel van het bedrijf niet ingelicht. Alleen de directie is op de hoogte van de oefening.

Belangrijke oefendoelen zijn:

 • De wijze waarop alle gebruikers het bedrijf verlaten;
 • De controle op de verzamelplaats buiten het bedrijf;
 • De begeleiding van niet-zelfredzame personen en bezoekers.

Het kan nuttig zijn in dit stadium ook de brandweer en andere hulpverleningsdiensten te betrekken in de oefening. Dit moet vooraf wel zijn besproken. Een oefening moet zo realistisch mogelijk zijn.

Overleg vooraf met de beheerder van het bedrijf, de oefenleiding, de waarnemers, de brandweer, de politie en de ambulance. Daarnaast kan het nuttig zijn de pers vooraf te informeren of juist te besluiten die er buiten te houden. Bij grote bedrijven is het aan te bevelen om een apart verbindingsnet voor de ensceneringploeg en de waarnemers in te stellen.

De begeleiding van DON Opleidingen zal bestaan uit:

 • Één oefenleider, die tevens de oefening begeleidt;
 • Twee of drie waarnemers, die tevens voor de enscenering en veiligheid zorgen met als eindresultaat een ingevuld evaluatieformulier inclusief aanbevelingen;
 • Twee LOTUS slachtoffers als niet-zelfredzame bezoekers.

De volgende jaren
Na iedere fase kunnen aanpassingen aan het ontruimingsplan worden gemaakt. Denk er bij iedere aanpassing aan dat de BHV’ers en/of het personeel hierover moeten worden ingelicht. Na fase 3 kunnen specifieke oefendoelen worden vastgesteld om zo ieder jaar een actuele ontruimingsoefening te kunnen maken met nieuwe uitdagingen. Daarbij willen wij u graag van dienst zijn.

Kosten
Table-top - € 250,-
Fase 1 - € 300,-
Fase 2 - € 850,-
Fase 3 - € 950,-
Extra Lotus - € 100,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Wilt u meer informatie over de BHV Ontruimingsoefening of wilt u een ontruimingsoefening inplannen? Laat dan een bericht achter voor onze opleidingsadviseur Jack van der Vlugt of bel 0174 - 62 30 30.