Algemene informatie BHV cursus

Interesse?

In het Arbeidsomstandighedenbesluit worden bedrijven en instellingen verplicht gesteld zorg te dragen voor een goede bedrijfshulpverlening. Op basis van de grootte van het bedrijf, zullen er een X aantal bedrijfshulpverleners aangesteld moeten worden.

De opleiding tot bedrijfshulpverlener is bedoeld voor personen die aangesteld worden tot bedrijfshulpverlener. De kandidaat zal na het volgen van de opleiding in geval van een noodsituatie weten hoe hij moet handelen. Vooral de tijd tussen het ontstaan van de situatie en het moment dat de hulpverleningsdiensten arriveren, zal de BHV’er weten wat er moet gebeuren.

U kunt bij ons kiezen uit verschillende opleidingen:

  • Bedrijfshulpverlener (basis) (ook in het Engels en Pools).
  • Bedrijfshulpverlener herhalingscursus.
  • Bedrijfshulpverlener met Code 95.

Tip
Zorg dat er altijd tenminste één BHV’er aanwezig is op de werkvloer, zodat u en/of uw medewerkers altijd weten wat er moet gebeuren in geval van nood.