Algemene informatie Bovenloopkraan

Interesse?

Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, verlies van tijd en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van uw medewerkers op het spel.

Door het juiste gebruik van de bovenloopkraan worden risico’s vermeden en voldoet de werkgever aan de gestelde wettelijke Arbo eisen. De cursus is gericht op het verhogen van de veiligheidskennis en verantwoordelijkheid voor elke werknemer die regelmatig een bovenloopkraan moet bedienen.