REVI (Incidentenbestrijding) (U37-1)

Incident Management (IM) is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden.
Hiervoor is de “Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten” (REVI) opgesteld. Tijdens deze theoriecursus leert u alles over de veiligheidsmaatregelen die bij een verkeersincident moet nemen.

Theorie en maquette
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Beveiliging verkeersincident;
- de vier V’s;
- Eenzijdig aanrijdgevaar;
- Tweezijdig aanrijdgevaar;
- Attentieverlichting;
- De kaders.

Door middel van waarheidsgetrouwe maquettes worden realistische verkeersincidenten nagebootst.

Resultaat
De deelnemer zal bij voldoende resultaat een certificaat ontvangen evenals een veiligheidspas. Deze hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. Bij onvoldoende resultaat dient de deelnemer een herhalingsopleiding te volgen en/of het examen opnieuw te maken. Deze opleiding telt mee voor 7 uur Nascholing Code 95.

Ik wil meer weten over: