Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg? Volledig volgens de CROW 96b richtlijnen zal de cursus Veilig werken langs de weg worden getoetst. Kom eens bij ons langs om te kijken naar de mogelijkheden.

Het werken op en langs wegen brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als de wegwerker. Om de veiligheid te waarborgen, worden verkeersmaatregelen getroffen en kan de wegwerker veilig werken langs de weg. Wegwerkers die bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan dienen daarom de cursus Veilig werken langs de weg te volgen.

De kandidaten worden opgeleid om op een verantwoorde, veilige wijze om te gaan met wegafzettingen en de verkeersveiligheid voor weggebruikers te bevorderen. Verder leren zij verkeershinder en filevorming te voorkomen.

  • Cursus kan gevolgd worden vanaf een minimale groepsgrootte van vier personen. Wilt u meerdere personen opleiden? Vraag dan een offerte aan bij uw opleidingsadviseur.
  • DON Opleidingen biedt ook de mogelijkheid om de opleiding Veilig werken langs de weg incompany te geven. Waar nodig ook op een zaterdag. Ook hiervoor kunt u voor meer informatie contact opnemen met één van onze opleidingsadviseurs.

Ik wil meer weten over:

Cursusdata en inschrijven